GABORLEADS is een netwerk organisatie, opgericht door
Gabor Ghyczy.

GABORLEADS koppelt vraag en aanbod van Interim-opdrachten, Werving & Selectie en Deals.

GABORLEADS is op altijd op zoek naar co-creatie op klant- of opdrachtniveau. Heb je een lead of een kandidaat dan kun je die inbrengen in het netwerk.

GABORLEADS probeert zoveel mogelijk beweging aan vraag- en aanbodkant te creëren, waardoor kwalitatief hoogwaardige matches kunnen ontstaan die zich kenmerken door creativiteit, flexibiliteit, integriteit en snelheid van handelen.

GABORLEADS verplicht zich jaarlijks 10% van de winst uit te keren aan goede doelen!
Home GaborLeads